Rahe Riided OÜ müügitingimused

RAHE Riided OÜ, registrikoodiga 14328075, Liiva tn. 7 Klooga, Keila vald 76703, Harjumaa (edaspidi e – poe haldaja) ja klient, kes vormistab tellimuse e – poes www.raheriided.ee ning identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi Klient), on Klient kinnitanud, et on tutvunud ning nõustub müügitingimustega (on kokku leppinud järgnevates tingimustes).

  1. Üldsätted

1.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning Kasutuslepingus kokkulepitust.

1.2. Poe haldajal on õigus mistahes ajal teha E-poe pakutavasse teenusesse muudatusi.

1.3. Poe haldajal on õigus ühepoolselt muuta kasutajalepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus Kliendile teatada sellest kirjalikult elektronposti teel.

  1. Tooted ja ostu sooritamine

2.1. Kõik kuvatavad Tooted ei pruugi alati laos olemas olla. Seda saab kontrollida päringu teel enne tehingu sõlmimist (info@raheriided.ee).

2.2. Kui mõni toode puudub laost ja tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab E – poe töötaja Kliendiga ühendust 3 (kolme) tööpäeva jooksul. Sellisel juhul pakutakse välja võimalik uus tarneaeg või toote asendamine samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja/või kvaliteediga. Kui Klient ei ole uute tingimustega nõus, siis ta võib keelduda tellimusest ja juba tasutud raha tagastatakse.

2.3. Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest.

2.3.1. E – poel on õigus tellitud (toote pildil näidatud) toote mitteolemasolul asendada pildil näidatud toode teise sama liiki või sarnast värvi tootega, tagades seejuures ligilähedaselt sarnase välimusega toote. Toote asendamise korral tagab E – pood, et tellimuse rahaline väärtus säilib.

2.4. E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu. Iga toote või transpordi maksumuse kohta saab küsida lisainfot kirjutades elektronpostile (info@raheriided.ee).

2.5. Klient, kes valib välja soovitud tooted, kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakt telefon, elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks, makseviis).

2.6. E – pood võimaldab ostetud kauba kättetoimetamist Eesti Vabariigi piires, kui ei ole kokkulepitud teisiti.

2.7. Kui Klient on tellimuse e – poes vormistanud, kohustub e – poe töötaja hiljemalt järgmise tööpäeva jooksul edastama Kliendile arve (juhul, kui tellitud toode on laos olemas), kus on väljatoodud tellitud tooted ning transpordi maksumus vastavalt Kliendi soovitud sihtkoha kaugusele, kauba kogusele, kaalule ning suurusele.

2.7.1 Tellitud toote puudumisel, annab E – pood sellest hiljemalt järgmisel tööpäeval Kliendile teada ning teatab kauba saabumisest lattu ning sellest tulenevalt saadab kliendile arve, kui kaup on saabunud.

2.8. Klient kohustub esitama tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Poe haldaja ei vastuta Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mitte täitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

2.9. Müük toimub siis, kui Klient on saatnud E – poe kaudu tellimuse ning on tellimuse eest tasunud. Tasuda on võimalik arve alusel, pangalinkide ja krediitkaardiga.

2.10. Kuni tellimuse eest täieliku tasumiseni on soovitud kaup E – poe omand ning ostmiseks kättesaadav teistele klientidele.

  1. Hinnad ja soodustused

3.1. Kõikide E – poes olevad toodete baashinnad on arvestatud eurodes ning sisaldavad kehtivat käibemaksu.

3.2. Poe haldajal on õigus igal ajal teha pakutavasse teenusesse muudatusi ning sh muuta kuvatavaid hindu.

3.3. Kui Poe haldaja on E – poes muutnud hindu peale kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis tarnitakse Kliendile vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega.

3.4 Ostukorvis on võimalus sisestada enne ostu sooritamist sooduskood. Sooduskoode pakub e-poe haldaja sotsiaalmeedias, printreklaamides ning e-poe kampaaniates, sooduskoodide kasutamine ja tingimused on kirjeldatud e-poes www.raheriided.ee vastava kampaania juures.

3.5 Transpordile kehtiv soodustus arvutatakse ostukorvis automaatselt ning aktiivse sooduskampaania kohta kuvatakse infot www.raheriided.ee veebilehel, Rahe Ridied OÜ sotsiaalmeedia kanalites ja printreklaamis.

  1. Tarneaeg ja kohaletoimetamise tingimused

4.1. E – poes esitatud tellimused vaadatakse üldjuhul läbi samal päeval või järgneval tööpäeval ning Kliendiga võetakse hiljemalt järgmisel tööpäeval ühendust.

4.2. Toodete garanteeritud tarneaeg peale arve tasumist on kuni 5 tööpäeva, kui toode on laos olemas. Juhul, kui E – pood ei suuda mõnda toodet 5 tööpäevaga tarnida, informeeritakse Klienti sellest koheselt. Klient võib soovi korral sellisel juhul tellimuse tühistada ja E – poel on kohutus 14 päeva jooksul Kliendile raha tagasi kanda.

4.3. Kaup tarnitakse tellimuses sisestatud aadressile kokkulepitud päeval vastavalt kauba saadavusele. Kaup antakse üle vaid Kliendile. Kolmandale isikule antakse kaup üle vaid eelneval kokkuleppel Kliendiga.

4.4. Kliendil on õigus valida järgnevate kauba kättesaamisviiside vahel.

DPD pakipoed ja automaadid 2,15€

Itella Smartpost pakiautomaadid 2,95€

Omniva pakiautomaadid 2,95€

4.5.  Tellimus väljastatakse E – poest pärast arve õigeaegset tasumist.

4.6. Kui Kliendi poolt tellitud tooted on kullerfirmale üle antud, võtab kullerfirma Kliendiga eelnevalt ühendust, et täpsustada toodete kohaletoomise aeg. Kullerfirma toimetab tooted Kliendi poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile.

4.7. E – pood ei vastuta kullerifirmale üle antud kauba kohaletoomise viivituste eest.

  1. Lepingust taganemine enne Poe haldaja poolset lepingu täitmist

5.1. Kui Klient soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne lepingu osutaja poolset täitmist lepingust taganeda, siis kohustub ta sellest võimalikult kiiresti Poe haldajale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil info@raheriided.ee. E-kirja tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada Kliendi kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon).

5.2. Kui taganemisavaldus jõuab osutajani peale Poe haldaja poolset lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt Kasutuslepingu peatükile „Tagastusõigus”.

5.3. Poe haldaja kannab Kliendile tasutud summa tagasi hiljemalt 14 päeva jooksul alates lepingust taganemise soovi kätte saamisest.

5.4. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, millelt toimus selle laekumine Poe haldajale.

  1. Tagastusõigus

6.1. E – poest ostetud kaupadele kehtib 14 päevane tagastusõigus.

6.2. Tagastusõigust pole kaupadel, mida on muudetud vastavalt kliendi soovidele.

6.3. Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutusjälgedeta.

6.4. Kui tagastatav toode on kahjustatud Kliendi poolt toote mittesihipärase kasutamise, Kliendi süü või hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludel, jätab E – pood endale õiguse tasaarveldada toote väärtuse vähenemine Kliendile tagastamisele kuuluvast summast või loobuda hüvitamisest täies mahus. E – pood ei vastuta ka toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

6.5. Tagastamisel kantakse Kliendile raha tagasi hiljemalt 14 päeva jooksul toote tagastamisest.

6.5.1. Transpordikulud seoses Kauba toimetamisega Kliendini ei kuulu hüvitamisele.

6.6. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, millelt toimus selle laekumine Poe haldajale.

6.7. Tagastamisega kaasnevad transpordikulud kannab Klient.

6.8. Juhul kui peale tagastamist ilmneb, et tagastus ei vasta Kasutuslepingus toodud tingimustele, siis raha ei tagastata.

6.9. Tagastada ega vahetada ei saa ettetellitud Kaupu, eritellimusel valmistatud Kaupu (valmistatud arvestades Kliendi isiklikke vajadusi või Kliendi poolt esitatud spetsiifilisi tingimusi).

  1. Isikuandmed ja nende kasutamine

7.1. Kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku Poe haldajale enda isikuandmete töötlemiseks.

7.2. Tellimuse esitamisel kasutaja poolt sisestatud osutajale teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Kliendile.

7.3. Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel.

7.4. Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Klient tellimuse kohta (perekonnanimi, eesnimi, tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks, telefoninumber, elektronposti aadress).

7.5. Isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Kliendile, võib edastada kulleriteenust osutavaile ettevõttele.

7.6. Poe haldaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

7.7. Poe haldaja jätab endale õiguse edastada kasutajat puudutavaid andmeid juhul, kui need edastatakse isikule, kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning omab selleks seaduslikku õigust.

7.8. Kliendil on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta.

7.9. Kasutaja annab Poe haldajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.

  1. Kasutamistingimused

8.1. Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Kliendile kohustuslik.

8.2. Tellimuse vormistamisel nõustub Klient, et on tutvunud Kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Kasutuslepingus toodud tingimustega.

  1. Pretensioonide käsitlemise kord

9.1. Puudusega kauba puhul on tarbijal õigus esitada müüjale kaebus kahe aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast (E-poest ostetud toodetele kehtib füüsilisest isikust Teenuse kasutajale võlaõigusseaduse §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg). Kaebus tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Hilisemate pretentsioonide lahendamiseks, peab Klient säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud RAHE Riided OÜ e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib müüja probleemi lahendamata jätta.

  1. Vastutus

10.1 E – pood vastutab Kliendi ees ja Klient vastutab E – poe ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

10.2 Pooled vastutavad otsese varalise kahju tekitamise eest juhul, kui kahju põhjustati tahtlikult või raskest hooletusest. Käesolev säte ei piira seadusest tulenevat Kauba tootja vastutust.

10.3 Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteosutamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteosutamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).

10.4. E – pood ei kompenseeri Kliendile võimalikku moraalset kahju seoses hindade, tarneaegade ja muude tingimuste muutumistega käesolevate tingimuste raames.