Privaatsuspõhimõtted

RAHE Riided OÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta oma klientide ja e-poe kasutajate privaatsust ning koostanud privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja säilitamist.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Kogume isikuandmeid e-poe kaudu teenuse pakkumiseks, et tagada tellimuste kohaletoimetamine ning kliendi ees võetud kohustuste täitmine. Kliendi isikuandmetena käsitleme kontaktandmeid, täpsemalt: kliendi nimi või ettevõtte nimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress.

Muud andmed

Kogume ka isikustamata andmeid, ehk andmeid, mida ei saa otseselt siduda kindlate isikutega. Sellisteks andmeteks on näiteks raheriided.ee e-poe külastajate sugu ning vanus, keele eelistus ja asukoht. Samuti kogume ka andmeid klientide tegevuse kohta meie veebilehel ja e-poes ning neid kasutatakse klientide ostu eelistuste väljaselgitamiseks.

Andmete kasutamine ja muutmine

Isikuandmeid kasutame päringute, tellimuste ja infovahetuse haldamiseks. Kliendil on õigus muuta või kustutada enda andmed “Minu konto” lehel.

Isikustamata andmeid kasutame selleks, et kaardistada enim huvi pakkuvad tooted meie veebilehel ja saata klientidele infokirju allahindluste ja kampaaniate kohta. Infokirjaga liitumine on vabatahtlik ja sellest võib soovi korral igahetk loobuda.

 

Isikuandmete kaitse

Rakendame kõiki ettevaatusabinõusid, sealhulgas nii administratiivseid kui tehnilisi, et kaitsta mei klientide isikuandmeid. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel. RAHE Riided OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Turvalisus

RAHE Riided OÜ  e-poest sooritatud tellimuste käigus kogutud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. 

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

RAHE Riided OÜ jätab endale õiguse privaatsuspoliitika tingimusi muuta, teavitades sellest oma kliente e – posti teel.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub RAHE Riided e-poe klienditoe vahendusel (info@raheriided.ee). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

Privaatsuspoliitika kohta lisainfo saamiseks ning küsimiseks saatke kiri aadressile info@raheriided.ee